Chính sách về quyền riêng tư trên Internet


Công ty TNHH S4S luôn quan tâm đến quyền lợi của khách hàng bằng sự minh bạch và luôn cải tiến các hoạt động của mình nhắm đến mục tiêu này.


Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet áp dụng cho việc quy cập của Quý Đối Tác vào trang thông tin điện tử của chúng tôi tại https://www.s4s.vn.


Thu thập thông tin

Các thông tin được S4S thu thập phụ thuộc vào yêu cầu của Quý Đối Tác. Việc thu thập các thông tin này là nhằm giúp chúng tôi cung cấp tốt hơn các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho Quý Đối Tác. Dưới đây là vài ví dụ về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập trên trang web của S4S nếu Quý Đối Tác đồng ý cung cấp chúng:

 • Liên lạc với chúng tôi" & các mẫu yêu cầu thư điện tử - Họ tên, số điện thoại & địa chỉ thư điện tử

 • Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin - Tên & địa chỉ thư tín và/hoặc địa chỉ thư điện tử

Sử dụng các thông tin thu thập

Các thông tin mà S4S thu thập sẽ được sử dụng để:


 • Cung cấp báo giá khi được yêu cầu.

 • Quản lý các hợp đồng, đơn hàng.

 • Trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc.

 • Đăng ký tham gia vào các sự kiện do S4S tài trợ.

 • Cung cấp các thông tin được yêu cầu một cách kịp thời.

 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và các nghĩa vụ quản trị tốt khác, bao gồm nghĩa vụ phản hồi các yêu cầu của các cơ quan công quyền hoặc cơ quan nhà nước.

 • Tuân thủ các chính sách và chuẩn mực của Công ty TNHH.

 • Hoàn thành các mục đích kinh doanh hợp pháp khác, ví dụ như thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phân tích, bao gồm phân tích cơ sở khách hàng và các cá nhân khác, là những người mà dựa trên các thông tin cá nhân của họ, chúng tôi phân tích hành vi, thị hiếu và sở thích, phát triển các sản phẩm mới, cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, xác định xu hướng tiêu dùng, thấu hiểu các sở thích của các khách hàng của chúng tôi, hoạch định và thực thi các giao dịch kinh doanh (bao gồm giao dịch liên doanh và các giao dịch thương mại) và để phục vụ các mục đích kinh doanh hợp pháp khác.

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, S4S có thể lấy được các thông tin chung mang tính thống kê (từ các tập tin nhật ký (log files)) ví dụ như: tên miền, địa chỉ IP hoặc loại trình duyệt của những người sử dụng trang web của chúng tôi. Các thông tin lấy được từ tập tin nhật ký (log file) không chứa đựng các thông tin giúp xác định danh tính cá nhân, như tên, địa chỉ, điện thoại, v.v… và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê chung.


Cookies

Cookie là gì? Cookies là các tập hợp thông tin mà máy chủ của trang web của chúng tôi cấp cho Quý Đối Tác khi Quý Đối Tác sử dụng trang web của chúng tôi. Cookies được sử dụng trong một vài khu vực trên trang web của chúng tôi chỉ để duy trì các thông tin giữa các trang. Chúng sẽ không được sử dụng để lưu giữ hoặc xác định các thông tin cá nhân của các khách hàng của chúng tôi. Các Cookies này đơn giản chỉ nhằm đưa các thông tin Quý Đối Tác cung cấp trên một trang màn hình sang trang màn hình tiếp theo, giúp bỏ bớt yêu cầu phải cung cấp lại thông tin. Các Cookies này không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của Quý Đối Tác hoặc của máy tính của Quý Đối Tác. Quý Đối Tác có quyền chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận Cookie, tuy nhiên, nếu Quý Đối Tác từ chối Cookie hoặc nếu chức năng Cookies trên trình duyệt của Quý Đối Tác bị tắt, một vài phần của trang web này sẽ không hoạt động được.


Các trang web không thuộc S4S

S4S không chịu trách nhiệm về các chính sách về quyền riêng tư cũng như nội dung của bất cứ trang web nào trên mạng Internet có thể có đường dẫn đến trang web của S4S. Xin được lưu ý rằng khi Quý Đối Tác bấm chuột vào các trang web ngoài trang web www.s4s.vn, Quý Đối Tác đã được chuyển sang một trang web khác có thể không thuộc quyền quản lý của S4S. Chúng tôi khuyến nghị Quý Đối Tác nên đọc các chính sách về quyền riêng tư của các trang web được dẫn đến đó vì các chính sách về quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.


Chia sẻ các thông tin thu thập được

Trang web S4S được thiết kế để cung cấp cho các khách hàng, các khách hàng tiềm năng của chúng tôi và những người viếng thăm trang web của chúng tôi một phương thức bảo mật để có được các thông tin về Công ty chúng tôi, các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và để giao dịch với chúng tôi qua Internet.


Trang web của chúng tôi sẽ chỉ thu thập các thông tin mà Quý Đối Tác tự nguyện cung cấp để giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của Quý Đối Tác. Nếu Quý Đối Tác đã cung cấp các thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi vì các mục đích khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, để yêu cầu cung cấp báo giá, để quản lý các hợp đồng hoặc đơn hàng của Quý Đối Tác, hoặc để đặt câu hỏi cho chúng tôi, để phục vụ các yêu cầu của Quý Đối Tác, chúng tôi có thể phải chia sẻ các thông tin đó cho:


 • Các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi: các nhà cung cấp dịch vụ không thuộc công ty chúng tôi và các công ty liên kết trong vai trò là nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như dịch vụ kế toán, kiểm toán, luật sư và các nhà tư vấn chuyên môn khác; nhà cung cấp dịch vụ tổng đài; các nhà cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống, hỗ trợ và an ninh công nghệ thông tin (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu); các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, các nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phân tích; các đơn vị điều tra bồi thường và các trung tâm kiểm định, đo lường; và các nhà cung cấp dịch vụ tương tự khác, là những đơn vị hỗ trợ chúng tôi trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh và là những đơn vị bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các thỏa thuận bảo mật/không tiết lộ thông tin với chúng tôi.

 • Các bên thứ ba khác: cho một bên thứ ba trong trường hợp tái cơ cấu, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng hoặc các hình thức xử lý khác của toàn bộ hoặc một phần của hoạt động kinh doanh, tài sản và phần vốn góp của chúng tôi.

 • Khi chúng tôi tin rằng là cần thiết hoặc phù hợp: để tuân thủ các quy trình pháp lý, để phản hồi các yêu cầu của các cơ quan công quyền hoặc cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan công quyền hoặc cơ quan nhà nước ở ngoài Việt Nam, để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, để bảo vệ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư và quyền tài sản của chúng tôi, và/hoặc các quyền, quyền riêng tư và quyền tài sản của Quý Đối Tác hoặc của người khác.

Chúng tôi không bán các thông tin khách hàng cho các công ty cung cấp danh sách địa chỉ emails hay các công ty kinh doanh tiếp thị qua điện thoại.


Bảo vệ các thông tin thu thập và đảm bảo an toàn thông tin

Các thông tin cá nhân Quý Đối Tác đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên của S4S, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của Quý Đối Tác. S4S duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân của Quý Đối Tác. S4S sẽ lưu giữ các thông tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.


Thông báo về các thay đổi

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu Chính Sách Về Quyền Riêng Tư trên Internet thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang web này tại địa chỉ https://www.s4s.vn/. Quý Đối Tác có thể vào trang web này thường xuyên để đọc bản cập nhật mới nhất của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet.